ΑΡΘΡΑ

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Η ευελιξία της απασχόλησης αποκρύπτει την ανεργία

και αυξάνει τις ανισότητες

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η αύξηση των συνταξιούχων και ο σύγχρονος Καιάδας

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Ανασυγκρότηση ή μετάλλαξη της ελληνικής οικονομίας;

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η επόμενη μέρα της παγκοσμιοποίησης

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές

του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

 

Από τον Σάββα Ρομπόλη

Η Γερμανία εμπνέει τον E. Macron στα εργασιακά;

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Το μέλλον της εργασίας

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Το κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών στο Αμβούργο της Γερμανίας, στο πλαίσιο της Συνόδου

τoυ G-20 (7-8/7/2017), ήταν η αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο του εργασιακού και κοινωνικού

αποκλεισμού, όσο και των κοινωνικών - εισοδηματικών ανισοτήτων που πλήττουν, ιδιαίτερα,

τα τελευταία τριάντα χρόνια τους πολίτες των χωρών τους, εξαιτίας των ασκούμενων

νεοφιλελεύθερων πολιτικών της απελευθέρωσης και της ευελιξίας της αγοράς εργασίας.

Τα  τελευταία χρόνια  παρατηρείται ένα αυξημένο επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον για τις επερχόμενες μελλοντικά  δημογραφικές αλλαγές σε διεθνές επίπεδο.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται αποκλειστικά στο μέλλον

του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η οικονομική και κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια (2010-2017)

στη χώρα μας, είναι, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, μία πολιτική καθίζησης

των παραγωγικών-αναπτυξιακών δυνατοτήτων, παρατεταμένης υψηλής ανεργίας, συρρίκνωσης

του κράτους-πρόνοιας, ανησυχητικού (υπονόμευση της  κοινωνικής συνοχής) περιορισμού

των εισοδημάτων, των συντάξεων και των κοινωνικών δαπανών.

Η διεθνοποίηση (ισότιμες σχέσεις μεταξύ των χωρών) του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, κατά το παρελθόν, επικεντρώνονταν στις κρατικές παρεμβάσεις, εξασφαλίζοντας, κατ’ αυτόν

τον τρόπο, τη σύνδεση μεταξύ της πολιτικής, της παραγωγής, του εμπορίου και του χρήματος.

Το παρατεταμένο υψηλό επίπεδο της ανεργίας κατά την τρέχουσα δεκαετία (22,5%, 1.060.000 άτομα - Μάρτιος 2017) από 23,8% τον Μάρτιο του 2016 και από 9,5% το 2009, με τους νέους (ες) 15-24 ετών να πλήττονται κατά 46,6% από την ανεργία, ενώ η μακροχρόνια ανεργία είναι 73% (κάθε άνεργος είναι άνεργος περισσότερο από 2,5 έτη).

 Ο νέος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Ε. Μacron και η κυβέρνησή του, εξήγγειλαν ότι

τον προσεχή Σεπτέμβριο θα καλέσουν τους κοινωνικούς συνομιλητές (συνδικάτα εργαζομένων

και εργοδοτών), προκειμένου να συζητήσουν την πρόταση «μεταρρύθμισης» της αγοράς

 εργασίας και των εργασιακών σχέσεων της Γαλλικής κυβέρνησης.

Τα τελευταία πενήντα χρόνια διαπιστώνεται σε διεθνές επίπεδο, ότι η εργασία σταδιακά αποσύρεται από την φαρέτρα της πολιτικής και ιδεολογικής συζήτησης και αντιπαράθεσης, εκφράζοντας την αλλαγή της αντίληψης ότι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δεν συντελείται  τόσο από την εργασιακή συμμετοχή ( μπλέ κολάρα) στην  μεταποιητική παραγωγή

(δευτερογενής τομέας), όσο  από την εργασιακή συμμετοχή (λευκά κολάρα) στην «παραγωγή»

υπηρεσιών (τριτογενής τομέας).

Κόφτης και για τις συντάξεις

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Κατά την περίοδο 2010-2017 η ελληνική οικονομία και κοινωνία υφίσταται τη βίαιη προσαρμογή

τύπου Σχολής του Σικάγου (ιδιωτικοποιήσεις, αποδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, περικοπές

των κοινωνικών δαπανών και αποδιάρθρωση του Κράτους Πρόνοιας). Οι επιβαλλόμενες

από τους δανειστές και ασκούμενες από τις ελληνικές κυβερνήσεις περιοριστικές πολιτικές έχουν

διεισδύσει και διεισδύουν με ανησυχητική ένταση και επιτάχυνση -μεταξύ των άλλων-

και στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MBA του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

23.05.2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«Η ευελιξία της απασχόλησης και οι επιπτώσεις στην κοινωνική προστασία και

στην εργασιακή απόδοση».

Ανεργία και απασχόληση

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η βαθμιαία αύξηση της ανεργίας σε διεθνές επίπεδο, ανέδειξε σοβαρές διαφοροποιήσεις στις αρχές

της δεκαετίας του 1990 στον θεωρητικό και εννοιολογικό προβληματισμό στο εσωτερικό

των αντιλήψεων της οικονομικής θεωρίας και ειδικότερα των οικονομικών της εργασίας μεταξύ

των οικονομολόγων, τόσο αναφορικά με τις αιτίες, όσο και αναφορικά με την αντιμετώπιση

του φαινομένου.

Ρομπότ και εργασία

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η επέκταση της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών ως βασικής προϋπόθεσης βελτίωσης

του επιπέδου παραγωγικότητας και ενίσχυσης του επιπέδου ανταγωνιστικότητας, αποτελούσε

και αποτελεί τη στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων και των οικονομικών σχηματισμών, ιδιαίτερα

στα πλαίσια των νέων συνθηκών ανταγωνισμού στο πεδίο του διεθνούς καταμερισμού εργασίας.

Η απομείωση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Στην πορεία εξέλιξης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα, στις δομικές και

θεσμικές παθογένειές του, οι οποίες διαμορφώθηκαν, μεταξύ των άλλων, από τις ασκούμενες

οικονομικές και κοινωνικο-ασφαλιστικές πολιτικές, χαρακτηριστική θέση κατέχει η ανορθολογική

και αναποτελεσματική αξιοποίηση των αποθεματικών του ΣΚΑ, σε βαθμό που σήμερα

να ανέρχονται στα επίπεδα των 16 δις ευρώ περίπου και να αντιστοιχούν σε καταβολή συντάξεων 6 μηνών.

Η αναίρεση της ανάπτυξης από τη στρατηγική των μνημονίων

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η υλοποίηση των τριών Μνημονίων ύφεσης, λιτότητας, περικοπών και φορολογικών επιβαρύνσεων

στην Ελλάδα κατά τη τρέχουσα δεκαετία 2010-2020, επιτάχυνε, μεταξύ των άλλων, την αύξηση

της ανεργίας και την καθίζηση της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics