ΑΡΘΡΑ

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Οι τρεις κύκλοι της μετανάστευσης στην Ελλάδα

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Οι πολιτικές της βίαιης απαξίωσης της κοινωνικής ασφάλισης

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Διεθνές εμπόριο και πολλαπλές ταχύτητες στην Ευρώπη

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η αποσύνθεση της αγοράς εργασίας: ευελιξία και γήρανση

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Ευρωπαϊκός προστατευτισμός και συντάξεις

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Στρατηγικές αποδιάρθρωσης και απαξίωσης

της κοινωνικής ασφάλισης

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Αγορές και κοινωνική ασφάλιση

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο, η ελληνική οικονομία στην εξέλιξή της αντιμετωπίζει τρεις

κύκλους μεταναστευτικών ρευμάτων: α) από την Ελλάδα προς τις ανεπτυγμένες χώρες

της Ευρώπης (δεκαετίες 1950 και 1960), β) προς την Ελλάδα από τις χώρες της Βαλκανικής και

της Ανατολικής Ευρώπης (δεκαετία του 1990) και γ) από την Ελλάδα προς τις ανεπτυγμένες δυτικές

χώρες (δεκαετία του 2010).

Τα χαρακτηριστικά της βίαιης προσαρμογής που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία

από τις ασκούμενες από τις ελληνικές κυβερνήσεις και επιβαλλόμενες πολιτικές

από τους δανειστές, και ιδιαίτερα του ΔΝΤ, διευρύνονται με ανησυχητική ένταση και επιτάχυνση

και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας.

H Σύνοδος των είκοσι πλουσιότερων χωρών του κόσμου(G-20) και η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου στην Ρώμη για την 60η επέτειο της ιδρυτικής (25/3/1957) Συνθήκης της Ρώμης,

αποτελούν, μεταξύ των άλλων, δύο σημαντικές διεθνείς συναντήσεις που έλαβαν χώρα

το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η βαθμιαία αύξηση της ανεργίας σε διεθνές επίπεδο ανέδειξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990,

μεταξύ των άλλων, ένα θεωρητικό και πολιτικό προβληματισμό για την αντιμετώπιση της.

Η βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), στα πλαίσια των Μνημονίων

 ύφεσης και λιτότητας, έχει συνδεθεί με τον δείκτη δαπάνες συντάξεις προς το ΑΕΠ της χώρας μας.

Οι συντελούμενες κοινωνικο-ασφαλιστικές  παρεμβάσεις στην Ελλάδα, καθ’ όλη την ιστορική

περίοδο σύστασης και εξέλιξης του συστήματος  κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) στέφθηκαν

με αποτυχία, δεδομένου ότι με την έμπνευση και την καθοδήγηση του κράτους, όπως προκύπτει

εκ του αποτελέσματος, δεν απέτρεψαν τη λειτουργία του ως οιονεί πιστωτικού ιδρύματος και

δεν ενίσχυσαν τον εξ αντικειμένου κοινωνικό χαρακτήρα και αναδιανεμητικό του ρόλο.

Μετά την έναρξη της υλοποίησης του πρόσφατου Ν.4387/2016, όλο και περισσότερο πληθαίνουν

οι απόψεις ότι η εφαρμογή, ιδιαίτερα των ατομικών λογαριασμών και του συστήματος νοητής

κεφαλαιοποίησης στην επικουρική ασφάλιση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις επέκτασής του

στο μέλλον και στην κύρια σύνταξη, με αποτέλεσμα να εισέρχεται κατά κυριολεξία το πνεύμα και

η πρακτική των αγορών στην κοινωνική ασφάλιση.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γιατί το ΔΝΤ επιμένει στο λάθος του;

Από τον Σάββα Ρομπόλη

Το κοινωνικο-ασφαλιστικό ζήτημα στην Ελλάδα και οι συσσωρευμένες διαρθρωτικές παθογένειες του

κατανοούνται τα τελευταία οκτώ χρόνια (2010-2017) από τους δανειστές, ιδιαίτερα από το Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ως δημοσιονομικό πρόβλημα, εξομοιώνοντας λανθασμένα

από επιστημονική και τεχνική άποψη τον μη ανταποδοτικό χαρακτήρα των φόρων με τον ανταποδοτικό

χαρακτήρα των ασφαλιστικών εισφορών (οι οποίες θεωρούνται ως οιονεί φόροι).

Πρόσφυγες, μετανάστες και κοινωνική ασφάλιση

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η νόμιμη απασχόληση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής συνδέεται αναπόφευκτα, μεταξύ

των άλλων, με τα έσοδα και τις δαπάνες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Τα ζητήματα

που θίγονται αφορούν σε μία βραχυχρόνια (χρηματοροές) και σε μία μακροχρόνια

(αναλογιστικά ισοζύγια) αποτίμηση της συνεισφοράς των μεταναστών στην κοινωνική ασφάλιση.

Μνημόνια και κοινωνική ασφάλιση

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η πολιτική των μνημονίων της τελευταίας επταετίας στην Ελλάδα, όπως προκύπτει εκ

του αποτελέσματος, έχει καταλύσει, κατά κυριολεξία, δύο από τις βασικές αρχές της κοινωνικής

ασφάλισης.

Από τα λάθη των μνημονίων στη βιώσιμη και κοινωνική λύση

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Τα τελευταία επτά χρόνια (2010-2017) της οικονομικής κρίσης, της ύφεσης και των Μνημονίων

στην Ελλάδα, έχει κυριολεκτικά, μεταξύ των άλλων, αποδιαρθρωθεί το Σύστημα Κοινωνικής

Ασφάλισης (ΣΚΑ), δεδομένου ότι οι δανειστές δεν επιδίωξαν τον εξορθολογισμό των παθογενειών του

αλλά επέβαλαν και απαιτούν την επιβολή πολιτικών, οι οποίες είχαν και έχουν εισπρακτικό

χαρακτήρα και το σημαντικότερο επιδιώκουν τη σταδιακή μετάβαση της κοινωνικής ασφάλισης

από την συλλογική αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος στην ατομική, υιοθετώντας το σύστημα

της νοητής κεφαλαιοποίησης και θεωρώντας, επιστημονικά και τεχνικά λανθασμένα,

τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ως φόρους.

Κοινωνικό κράτος και αποδιάρθρωση της Ευρώπης

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Ιστορικά  το  κοινωνικό  κράτος  στην  Ευρώπη δημιουργήθηκε ως  θεσμός, μεταξύ των άλλων,

άμβλυνσης, με τη χορήγηση παροχών σε είδος και σε χρήμα, των ανισοτήτων που προκαλούνται

από τις συνθήκες αναπαραγωγής της καπιταλιστικής οικονομίας.

Οικονομία και εργασία: η αλλαγή του παραδείγματος

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Οι  οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί, ιδιαίτερα  κατά τις τελευταίες

τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα  και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν σημαντικά

επηρεασθεί από τις αντιπληθωριστικές και ανεργιοφόρες πολιτικές προσαρμογής στα κριτήρια

της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Στρατηγικές ανάπτυξης και ασφάλισης

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Στις σημερινές  συνθήκες της ύφεσης και των ασκούμενων πολιτικών λιτότητας που απορρέουν

από την υλοποίηση των τριών Μνημονίων, το ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι

ο στρατηγικός προσανατολισμός της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με την έννοια

της παθητικής προσαρμογής, ως χώρας επενδυτικών ευκαιριών του διεθνούς και ευρωπαϊκού

κεφαλαίου, στο πλαίσιο της διεθνούς ή της ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης της παραγωγικής

διαδικασίας ή της αναβάθμισης της θέσης της ελληνικής οικονομίας στον νέο καταμερισμό εργασίας.

Τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Κατά τα πρώτα έτη δημιουργίας των ασφαλιστικών ταμείων, τα έσοδα από εισφορές

των ασφαλισμένων (εργαζόμενοι) είναι πολύ μεγαλύτερα από τις συνταξιοδοτικές δαπάνες,

αφού ο αριθμός των συνταξιούχων είναι περιορισμένος κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας τους,

με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σημαντική περιουσιακή κατάσταση  στο  σύστημα κοινωνικής

ασφάλισης (ΣΚΑ).

Η επικουρική ασφάλιση και η προοπτική της

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η επικουρική ασφάλιση στην Ελλάδα ακολουθώντας τη στρατηγική πορεία της διαδοχικότητας,

της αποσπασματικότητας και της πελατειακότητας της κύριας ασφάλισης, δημιουργήθηκε κατά

τη μεσοπολεμική περίοδο, ως αποτέλεσμα του χαμηλού επιπέδου των συντάξεων γήρατος.

Λάθη και αδιέξοδα στο Ασφαλιστικό

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Οι δανειστές παραγνωρίζοντας τα διαρθρωτικά και τα θεσμικά προβλήματα του συστήματος

κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα καθώς και τις ιστορικές παθογένειες του, επέβαλαν

από το 2010 μέχρι και το 2019 με το πρόσχημα της μη βιωσιμότητας του, στα πλαίσια των πολιτικών

της εσωτερικής υποτίμησης και της λιτότητας (Μνημόνια 1, 2, και 3), μέτρα περικοπών των συντάξεων,

απορρύθμισης του χαρακτήρα και του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και

χρηματοδότησης του ΣΚΑ.

Γιατί το ΔΝΤ διογκώνει το έλλειμμα των συντάξεων;

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Στην πρόσφατη (7-9/10/2016) ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον,

ο Διεθνής Οργανισμός δια του ανώτερου στελέχους του (Π. Τόμσεν) προέβαλε με έμφαση

στην εισήγησή του, μεταξύ των άλλων, την αναγκαιότητα περαιτέρω μείωσης των συντάξεων

στην Ελλάδα καθώς και περιορισμού του ποσοστού (60%) των φορολογουμένων που εντάσσονται

στο αφορολόγητο όριο (ΕΕ-27, 8%).

Η επόμενη μέρα της Ευρώπης

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Η επόμενη μέρα της Ευρώπης σήμερα σηματοδοτείται μετά το Brexit (Ιούνιος 2016) καθώς και

μετά την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Σεπτέμβριο 2016) στην Μπρατισλάβα.

Ευελιξία της απασχόλησης και συντάξεις

 

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση διεύρυνσης της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας

και της εργασιακής ανασφάλειας στην Ελλάδα προτείνει σε έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο (Ιούλιος 2016), στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου.

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics