Ανασυγκρότηση ή μετάλλαξη

της ελληνικής οικονομίας;

Η ευελιξία απασχόλησης αποκρύπτει

την ανεργία και αυξάνει τις ανισότητες

Η αύξηση των συνταξιούχων και

ο σύγχρονος Καιάδας

Η επόμενη μέρα

της παγκοσμιοποίησης

ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡA AΡΘΡΑ

Η Οδύσσεια του Ασφαλιστικού

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΤΣΗΣ

εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ, 2016

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Διεθνές εμπόριο και πολλαπλές ταχύτητες στην Ευρώπη

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

H Σύνοδος των είκοσι πλουσιότερων χωρών του κόσμου (G-20) και η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Ρώμη για την 60η επέτειο της ιδρυτικής (25/3/1957) Συνθήκης της Ρώμης, αποτελούν, μεταξύ των άλλων, δύο σημαντικές διεθνείς συναντήσεις που έλαβαν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Δύο Σύνοδοι διαφορετικού κεντρικού στόχου και περιεχομένου, οι οποίες όμως αν και από μία πρώτη ανάγνωση δεν φαίνεται να αλληλοσχετίζονται, εντούτοις η μελέτη του ανακοινωθέντος των G-20 και της Διακήρυξης της Ρώμης, αποδεικνύει τη σοβαρή αντιθετική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση τους.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, φαίνεται ότι τελικά συγκρούονται δύο αντιθετικές στρατηγικές, ιδιαίτερα στο διεθνές εμπόριο, μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ.Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι εάν στο άμεσο μέλλον οι χώρες του G-20 επιλέξουν, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της πρόσφατης Συνόδου, ως στρατηγική των διεθνών  εμπορικών τους συναλλαγών τον δασμολογικό προστατευτισμό, τότε οι χώρες με σημαντικά διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά των ΗΠΑ (Κίνα, Γερμανία, κράτη-μέλη Ε.Ε.), θα πληγούν παραγωγικά, δημοσιονομικά, εργασιακά και κοινωνικά για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Και αυτό γιατί θα υποχρεωθούν οι Κρατικοί Προϋπολογισμοί των χωρών τους να χρηματοδοτούν τις δασμολογικές επιβαρύνσεις των εξαγωγών τους, προκειμένου να διατηρήσουν το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στην διεθνή οικονομία.

 

Επιπλέον, σ’αυτές τις προστατευτικές δασμολογικά συνθήκες του διεθνούς εμπορίου, η επιδιωκόμενη βελτίωση του επιπέδου της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, θα οδηγήσει για παράδειγμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης στην μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων καθώς και στον περιορισμό του ύψους των εργοδοτικών εισφορών, προκειμένου, μεταξύ των άλλων, να τονωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον (εγχώριο και ξένο) για συγκεκριμένες χώρες. Από την άποψη αυτή, η στρατηγική ευρωπαϊκή επιλογή (Διακήρυξη της Ρώμης της 25/3/2017) των πολλαπλών ταχυτήτων, η οποία ιστορικά και ως ένα βαθμό εφαρμόσθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στην Ευρώπη, με την αρχή της ενισχυμένης πλειοψηφίας, αποτελεί μία διολίσθηση νέο-αποικιοκρατικού τύπου της Ευρώπης, απέναντι στις επιδιωκόμενες, κυρίως από τις ΗΠΑ, ανακατατάξεις και μετασχηματισμούς του διεθνούς εμπορίου, με κίνδυνο να δημιουργηθούν στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση συνθήκες ευρωπαϊκού κανιβαλισμού από τις ανεπτυγμένες προς τις υπανάπτυκτες ή τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολής και του Νότου.

 

Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα η στρατηγική αυτή επιλογή του ευρωπαϊκού κανιβαλισμού, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, επιταχύνεται από την υλοποίηση των τριών Μνημονίων, με κίνδυνο να οδηγηθεί η ελληνική οικονομία και οι άλλες χώρες της Ανατολής και του Νότου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, προς τον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, με την οικονομική και παραγωγική τους μετάλλαξη σε φθηνά υπεργολαβικά εργαστήρια των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών.

 

Με άλλα λόγια, η εγκαθίδρυση αυτού του νέου-αποικιοκρατικού μοντέλου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης θα ενδυναμώσει τις συνθήκες της άνισης ανάπτυξης και ταυτόχρονα θα βελτιώσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών στο διεθνές εμπόριο, με την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού των συγκεκριμένων χωρών της Ανατολής και του Νότου. ‘Ετσι, η στρατηγική της Ομοσπονδιοποίησης, της Κοινωνικο-Οικονομικής Ολοκλήρωσης και της Πολιτικής ‘Ενωσης της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης εγκαταλείπεται με τον πιο θεσμικό και πανηγυρικό τρόπο, δίνοντας τη θέση της στην Ευρώπη των πολλαπλών ταχυτήτων, προωθώντας την ετεροχρονισμένη ενσωμάτωση ομάδων  χωρών σε διάφορους τομείς πολιτικής.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, η Διακήρυξη της Ρώμης αναφέρει ότι «η ενότητα είναι αναγκαιότητα, αλλά και ελεύθερη επιλογή……να προχωρήσει η ‘Ενωση ενωμένη με διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται……». ‘Όμως, η αφήγηση και η στρατηγική αυτή επιλογή υλοποιούμενη κατά τα επόμενα χρόνια, θα δημιουργήσει συνθήκες κατακερματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διολίσθηση της Ευρώπης προς το μοντέλο του «σκληρού πυρήνα» και εγκαθίδρυση του αναπτυξιακού προτύπου της άνισης και τριτοκοσμικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κανιβαλισμού.

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics