ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Πρόσφατες Επιστημονικές εργασίες

και Δημοσιεύσεις

· Υγεία και οικονομία, Eκδ. Καμπύλη, Αθήνα 2000.

 

·  Το μέλλον της εργασίας και του κράτους-πρόνοιας, δημοσίευση στο βιβλίο

«Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου», Eκδ. Gutenberg, Αθήνα 2000.

 

·  Εργασία και Οικονομία,  Εκδ. Καμπύλη, Αθήνα 2001.

· Διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

(επιστημονικός υπεύθυνος ομάδας εργασίας), Οκτώβριος 2000.

 

· Εκθέσεις για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση,

των ετών 1999-2014, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (επιστημονικός υπεύθυνος ομάδας εργασίας).

 

· Μολδαβική Οικονομία και Απασχόληση.

Έκδοση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και του Ινστιτούτου των συνδικάτων

της Μολδαβίας, Κισινέου, Οκτώβριος 2000 (επιστ. υπεύθυνος ομάδας εργασίας).

 

·  Κρίσιμα ζητήματα στην μετά το ευρώ εποχή: Μισθοί, Ανεργία,

Κοινωνική ασφάλιση, στον τόμο «Οικονομικές προτεραιότητες

στο κατώφλι του 21ου αιώνα».

Επιμέλεια Α. Κιντής – Θ. Σκούρας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000.

 

· Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας,

Σ. Ρομπόλης - Μ. Χλέτσος, Εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005.

 

· Κοινωνική Ασφάλιση, Εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005.

 

· Πολιτικές κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

και στην Ελλάδα με έμφαση στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα,

επιστ. Υπεύθυνος ομάδας εργασίας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Γ. Ρωμανιάς- Ζ. Τσαρακλής-

Ε. Παπαδήμος- Α. Χριστοδούλου κ.ά) σε συνεργασία με ΕΜΠ (Β. Παπάζογλου- Ι. Βάλλα)

και Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Γ. Κυριόπουλος- Μ. Γείτονα), ΕΛΙΝΥΑΕ, Αθήνα 2008.

 

· OCDE-SOPEMI, Rapport pour la Grèce des années 2000 - 2010, Paris.

· Η Μετανάστευση από και προς την Ελλάδα, Eκδ Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2010.

· Οικονομική κρίση και Κοινωνικό Κράτος, Εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013.

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics