ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας στο πρόγραμμα της Ε.Ε. «Κλαδικές

Πολιτικές απασχόλησης», Ρότερνταμ 2000.

 

•  Οικονομικές θεωρίες και οικονομική πολιτική στην Ελλάδα (1980-2000),

Σ. Ρομπόλης - Η. Ιωακείμογλου», Αθήνα 2001.

 

• Αναλογιστική μελέτη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης,

(Επιστ. Υπεύθυνος σε συνεργασία με Γ. Ρωμανιά – Β. Μαργιό), ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα 2001.

 

• Κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα. Προτάσεις μεταρρύθμισης του ΣΚΑ

Σ. Ρομπόλης - Θ. Σακελλαρόπουλος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα 2001.

 

• Μολδαβική Οικονομία και Απασχόληση, (Επιστ. Υπεύθυνος σε συνεργασία

με Β. Τακούδη ομάδας ερευνητικού προγράμματος), Κισινέου 2002.

 

• Ρουμανική Οικονομία και Απασχόληση, (Επιστ. Υπεύθυνος σε συνεργασία

με Β. Τακούδη ομάδας ερευνητικού προγράμματος), Βουκουρέστι 2004.

 

• Αναλογιστική μελέτη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (Επιστ. Υπεύθυνος σε συνεργασία

με Γ. Ρωμανιά – Β. Μαργιό – Ι. Χατζηβασίλογλου), ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα 2007.

 

• Ρουμανική οικονομία και απασχόληση, Σ. Ρομπόλης – Β. Τακούδης – Μ. Μποαζέν

(επιμ.), ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ινστιτούτο εργασίας Φράτια, ΟΑΕΔ, Βουκουρέστι 2007.

 

• Το μεταναστευτικό σύστημα στη Μολδαβία, Σ. Ρομπόλης – Β. Τακούδης (επιμ.):

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ινστιτούτο εργασίας Μολδαβικών συνδικάτων, ΟΑΕΔ, Κισινέου 2007.

 

• Μολδαβική οικονομία και απασχόληση, Σ. Ρομπόλης – Β. Τακούδης (επιμ.):

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ινστιτούτο εργασίας Μολδαβικών συνδικάτων, ΟΑΕΔ, Κισινέου 2008.

 

• Αγορά εργασίας στη Ρωσία, (Επιστ. Υπεύθυνος σε συνεργασία με Β. Τακούδη

και ομάδας εργασίας του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Lemonosof), Μόσχα 2008.

 

• Οικονομία και απασχόληση στη Ρωσία, Σ. Ρομπόλης – Β. Τακούδης – Ν. Γκριτσένκο

(επιμ.):  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Ινστιτούτο εργασίας Ρώσικων συνδικάτων, ΟΑΕΔ, Μόσχα 2009.

 

• Occupational risk in flexible forms of employment in Greece,

S. Robolis - A. Targoutzidis, Athens 2011.

 

• Αναλογιστική μελέτη Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

στην Ελλάδα 2013-2050, Σ. Ρομπόλης– Β. Μπέτσης, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Αθήνα 2014.

 

 

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics