ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μετά το 2000)

• Συμμετοχή στην προπαρασκευαστική συνάντηση του ΟΗΕ για

Κοινωνική Ανάπτυξη στο Δουβλίνο (17-18/1/2000).

 

• Συμμετοχή στο Συνέδριο του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη,

στην Γενεύη (17-18/1/2000).

 

• Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα και ο ρόλος του ΕΚΚΕ, (2000).

 

• Εκπαίδευση και αγορά εργασίας. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι

στα πλαίσια του Συνεδρίου του ΕΜΠ με θέμα «Εκπαίδευση και Τεχνολογία»

(22-25/5/2000).

 

• H κοινωνική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΕΚ -Κύπρος,

(21-23/6/2000).

 

• Συμμετοχή στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη,

στην Γενεύη (26-30/6/2000).

 

• H κοινωνική προστασία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Ινστιτούτου Εργασίας Ιαπωνίας (2000).

 

• Εισήγηση για τις Εργασιακές Σχέσεις στην Ελλάδα, Ημερίδα που οργανώθηκε

στην Αθήνα από την Ολλανδική Πρεσβεία (2/10/2000).

 

• Συμμετοχή σε ημερίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου

με θέμα «Η παγκοσμιοποίηση σήμερα» (Χανιά, 13/11/2000).

 

• Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Τμήματος

του Πανεπιστημίου της Μόσχας με θέμα

«Η κρίση της Οικονομικής Θεωρίας», (2002).

 

• Immigration, forces, de travail et avenir de retraites en Grece, Aix-en-Provence,

S. Robolis, Chr. Bagavos, I. Hatzivasiloglou, May 2005.

 

• Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε από την Association

Internationale  des Economistes  de Langue Francaise (Aix-en-Provence)

με θέμα: Immigration, forces, de travail et avenir de retraites en Grece,

S. Robolis, Chr. Bagavos, I. Hatzivasiloglou (2005).

 

• Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Σύγχρονες Εξελίξεις και

Προοπτικές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα» (2006).

 

• Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Κρήτη

με θέμα εισήγησης «Ο επαγγελματικός κίνδυνος στις ευέλικτες μορφές

απασχόλησης στην Ελλάδα», Σ. Ρομπόλης, Α. Ταργουτζίδης

(υπάρχει και στην Αγγλική γλώσσα) (2008).

 

• Politique migratoire à l’Europe du sud: Le cas de la Grèce,

Universite de la Corounia, Espagne 2009.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διαλέξεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

στο εξωτερικό

• Πανεπιστήμιο Ιατρικής της Βουδαπέστης με θέμα: Οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα: σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές, 1988.

 

• Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών της Βουδαπέστης με θέμα: Η κρίση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και η προοπτική της ιδιωτικοποίησης, 1988.

 

• Πανεπιστήμιο Ιατρικής της Βουδαπέστης με θέμα (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών): Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα: εξελίξεις και προοπτικές, 1988.

 

• Πολυτεχνείο Βουδαπέστης, Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων με θέμα: Οικονομία και Διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, 1989.

 

• Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, με θέμα: Αξιοποίηση των Αποθεματικών του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και την ΕΕ, 2006.

 

• Πανεπιστήμιο Μόσχας (Λεμονόσοφ), Οικονομικό Τμήμα με θέμα: Αναλογιστική Μελέτη του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, 2007.

 

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics