Ανασυγκρότηση ή μετάλλαξη

της ελληνικής οικονομίας;

Η ευελιξία απασχόλησης αποκρύπτει

την ανεργία και αυξάνει τις ανισότητες

Η αύξηση των συνταξιούχων και

ο σύγχρονος Καιάδας

Η επόμενη μέρα

της παγκοσμιοποίησης

ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡA AΡΘΡΑ

Η Οδύσσεια του Ασφαλιστικού

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΤΣΗΣ

εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ, 2016

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Το μέλλον της εργασίας

Από τους: Σάββα Ρομπόλη, Βασίλειο Μπέτση

Τα τελευταία πενήντα χρόνια διαπιστώνεται σε διεθνές επίπεδο, ότι η εργασία σταδιακά

αποσύρεται από τη φαρέτρα της πολιτικής και ιδεολογικής συζήτησης και αντιπαράθεσης, εκφράζοντας την αλλαγή της αντίληψης ότι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δεν συντελείται τόσο από την εργασιακή συμμετοχή (μπλε κολάρα)

στη μεταποιητική παραγωγή (δευτερογενής τομέας), όσο από την εργασιακή συμμετοχή (λευκά κολάρα) στην «παραγωγή» υπηρεσιών (τριτογενής τομέας).

Ιδιαίτερα, κατά την περίοδο αυτή, διευρύνθηκε σημαντικά, με την ώθηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, ο τομέας της πληροφορίας και των υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, σε συνδυασμό

με την προσδοκία απασχόλησης των ανέργων, μέσης και ανώτερης εξειδίκευσης.

 

Παράλληλα, κατά την περίοδο αυτή μεταμορφώνεται η έννοια της εργασίας από «δημιουργική δραστηριότητα του ανθρώπου» σε «απλή επαγγελματική δραστηριότητα», εξασφαλίζοντας

τα μέσα ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης σ΄ένα διευρυμένο ελεύθερο χρόνο.

Ακριβώς σ’ αυτό το θεωρητικό και ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο βασίσθηκε, κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια, η προσαρμογή της εργασίας  στις νέες τεχνολογικές συνθήκες του αυτοματισμού, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της νανοτεχνολογίας, κλπ., απορροφώντας, σε σημαντικό βαθμό, τις αντιδράσεις από: την αύξηση της ανεργίας, την ανατροπή της ισορροπίας εργασίας-τεχνολογίας, την αλλαγή του παραγωγικού-τεχνολογικού μοντέλου και τη συνεπακόλουθη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων.

 

Όμως, αξίζει να σημειωθεί, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, ότι από τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, την κρίση της παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα της ανεξέλεγκτης διεύρυνσης του χρηματο-πιστωτικού και τραπεζικού τομέα, η ευρωπαϊκή, κατά κύριο λόγο, πολιτική, στην αναγκαιότητα της αποκατάστασης της ισορροπίας εργασίας-τεχνολογίας, απήντησε και απαντά μέχρι σήμερα, με την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, την αποδιάρθρωση του κράτους-πρόνοιας, την ευελιξία της εργασίας, την διεύρυνση των κοινωνικών-εισοδηματικών ανισοτήτων και την φτωχοποίηση της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού. Χαρακτηριστική περίπτωση της αύξησης της ανισοκατανομής του εισοδήματος αποτελεί, εκτός από την Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ποσοστό εισοδήματος του πλουσιότερου 1% του πληθυσμού, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, σε τέτοιο βαθμό, που αντιστοιχεί με το επίπεδο εισοδήματος εκατόν ετών πριν.

 

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κοινωνικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την περίοδο 2007-2013 διατηρήθηκαν στο μέσο επίπεδο του 27,9% του ΑΕΠ, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,9%, ενώ από το έτος 2014 και μέχρι το 2016 παρατηρείται μία μείωση κατά 1% ετησίως, προσεγγίζοντας το επίπεδο του 25% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει από την έρευνα, η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο (αλλαγή του οικονομικού και κοινωνικού παραδείγματος), δεν συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας, των ανισοτήτων, των διακρίσεων και στην δημιουργία σταθερών και  αξιοπρεπώς αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας. Αντίθετα συμβάλλουν στην απόκρυψη του υψηλού, στην πραγματικότητα, επιπέδου ανεργίας, στην διεύρυνση των ανισοτήτων και των διακρίσεων καθώς και στη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής. Η στρατηγική αυτή επιλογή «σταθεροποίηση της οικονομίας με αποσταθεροποίηση της εργασίας», ουσιαστικά διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ εργασίας-τεχνολογίας, αφού κατανέμει ανισομερώς το κόστος (σε χρήμα με το χαμηλό επίπεδο των μισθών και σε είδος με το χαμηλό επίπεδο της απασχόλησης) εργασίας-κεφαλαίου, σε βάρος της εργασίας.

 

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο σηματοδοτεί την προοπτική αποδιάρθρωσης της Ευρώπης με την έννοια, μεταξύ των άλλων, της ανάπτυξης πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων εθνοκεντρισμού, ρατσισμού, διακρίσεων, κοινωνικού διχασμού και ξενοφοβίας, θρυμματισμού της κοινωνικής συνοχής και εκτεταμένης  διάβρωσης της δημοκρατικής λειτουργίας. Αντίθετα, η ιστορική πρόκληση των πρώτων δεκαετιών  του 21ου αιώνα, στις συνθήκες της αλματώδους εξέλιξης της ρομποτικής, του αυτοματισμού, της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας, κλπ., συμπυκνώνεται, κατά τη γνώμη μας, στην αναγκαιότητα «σταθεροποίηση της  οικονομίας με  σταθεροποίηση της εργασίας», εγκαθιδρύοντας την ισορροπία μεταξύ της τεχνολογικής αναβάθμισης της  οικονομίας  με  την ποιοτική βελτίωση της εργασίας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής επιλογής, απαιτείται κατά  κύριο και συγκεκριμένο λόγο, να επικεντρωθεί στη σφαίρα της εργασίας και της τεχνολογίας.

 

Έτσι, στην σφαίρα της εργασίας, απαιτείται, η τεχνολογική διείσδυση και αναβάθμιση της  οικονομίας, να συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου της τεχνογνωσίας, των όρων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, ενώ στη σφαίρα της τεχνολογίας απαιτείται να συμβάλλει στην αλλαγή και οργάνωση του νέου προτύπου παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, ταυτόχρονα διαφοροποιημένων και συχνά ανανεούμενων. Και αυτό, προκειμένου να αποκτήσουν χαρακτηριστικά διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, με την έννοια ότι το περιεχόμενο τους, παρά το γεγονός της ετεροβαρούς συμμετοχής των παραγωγικών δυνάμεων (π.χ. τεχνολογία 70% και εργασία 30%) σ΄αυτό, θα συνίσταται σε υψηλή ποιότητα τεχνολογίας και εργασίας.

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics