10 ΜΑΪΟΥ 2014

toportal

Ποιες είναι οι προοπτικές για τους νέους που μπαίνουν σήμερα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και πως θα κυμανθεί η ανεργία των νέων το 2014 – 2015, εάν όντως η οικονομία παραμείνει σε ύφεση;

Οι προοπτικές των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας είναι έντονα ανταγωνιστικές και υπέρμετρα δύσκολες,  με την έννοια του υψηλού επιπέδου ανεργίας τους (58,3% ή 169.000 άτομα), η οποία παγιώθηκε κατά την περίοδο της ύφεσης. Η αναμενόμενη αναιμική ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια (0,3% το 2014 και 1.9% το 2015, OOΣA) σημαίνει 7.500 νέες θέσεις εργασίας περίπου το χρόνο, αφού σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας κινείται περισσότερο συντηρητικά, στο 26,7% το 2015, από 27,1% το 2014. Δηλαδή, απαιτείται η προσδοκώμενη περίοδος απορρόφησης της ανεργίας των νέων αφενός μεν να σχεδιαστεί άμεσα, ώστε ο χρόνος εισόδους τους να είναι ο μικρότερος δυνατός, αφετέρου δε να συνδυαστεί με μορφές πλήρους και βιώσιμης απασχόλησης.

 

Μπορεί η ελληνική οικονομία, με αλλαγή παραδείγματος, να δημιουργήσει γρήγορα αρκετές θέσεις εργασίας για νεαρές ηλικίες;

Η αλλαγή παραδείγματος και μετάβασης της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση, τη λιτότητα και την ανεργία στην ανάπτυξη, την απασχόληση και στην ανασύσταση του κράτους - πρόνοιας θα δημιουργήσει σταδιακά νέες θέσεις εργασίας για τους νέους. Οι νέοι, όμως, από την πλευρά τους, καλούνται να οργανώσουν το προφίλ τους, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις δυνατότητες τους.

 

Κινδυνεύει η Ελλάδα να χάσει μια η και δυο γενιές νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας;

Η κατάσταση στην οποία η ελληνική κοινωνία βρέθηκε  αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι  προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας αλλά και της αγοράς εργασίας σηματοδοτούν, δυστυχώς,  την απώλεια μια γενιάς νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας. Με την έννοια ότι οι υφιστάμενες πολιτικές ευελιξίας και επιδοτούμενης ψευδοαπασχόλησης δεν συνιστούν ουσιαστικές και αποτελεσματικές πολιτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

 

Ποιες είναι οι δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να αλλάξει η σημερινή αρνητική δυναμική στην οικονομία και την αγορά εργασίας;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτείται η προσθήκη τέταρτου κριτηρίου του επιπέδου απασχόλησης ή του επιπέδου ανεργίας στα τρία κριτήρια (χρέος, έλλειμμα, πληθωρισμός) της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Απαιτείται επίσης, η τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κατεύθυνση καταπολέμησης της ανεργίας. Επιβάλλεται,  σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,  η αντικατάσταση του μοντέλου της άνισης ανάπτυξης Βορρά –Νότου από αυτό της ισόρροπης και αλληλέγγυας ανάπτυξης των.

Σε εθνικό επίπεδο, επιβάλλεται ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση μιας εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής. Στόχος της οποίας θα είναι η διεύρυνση της αναδιανομής του εισοδήματος, η άμεση αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και της ανασύστασης του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Επιπλέον, μέσω ενός προγράμματος στήριξης των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, επιδιώκεται η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες παράλληλης αύξησης του ΑΕΠ και της απασχόλησης. Η επιλογή ηγετικών και συμπληρωματικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, είναι το κρίσιμο σημείο στο σχεδιασμό αυτής της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι, οι οικονομικές δραστηριότητες που θα επιλεγούν θα είναι  δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Σε επίπεδο ΕΕ, τι είδους παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αντιπαράθεσής με την στρατηγική της υποτίμησης της εργασίας και σε τι χρονικό ορίζοντα μπορούν να αναπτυχθούν;

Σε επίπεδο ΕΕ, οι ελάχιστες παρεμβάσεις, οι οποίες αναλύθηκαν προηγουμένως,  επιβάλλεται να υιοθετηθούν άμεσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες πλήρους απαξίωσης της εργασίας, που έχουν δημιουργηθεί ή προκληθεί τα τελευταία χρόνια. Ο χρονικός ορίζοντας των παρεμβάσεων αυτών εξαρτάται από τον πολιτικό συσχετισμό δύναμης των κέντρων λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη και πολιτική θα συνεχίζει να παρεμποδίζει την αλλαγή του νεοφιλελεύθερου status quo στην Ευρώπη, ενώ αντίθετα, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Αριστεράς θα επιδιώξει την άμεση ανατροπή της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

8 ΜΑΪΟΥ 2014

nooz.gr

«Διεκδικούμε αλλαγή πορείας της Ευρώπης»

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

εφημερίδα Αυγή

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να γυρίσει

στα επίπεδα του 2009»

Ο Σάββας Ρομπόλης, υποψήφιος Ευρωβουλευτής στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και επιστημονικός Διευθυντής στο Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε, μίλησε στο toportal.gr, απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν την ανεργία κυρίως των νέων ανθρώπων και την δυνατότητα ανατροπής του υφιστάμενου, δραματικού για την αγορά εργασίας, υφεσιακού κλίματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

fmvoice.gr

«Η ανεργία θα ξεπερνά το 17%

στην Ελλάδα ακόμη και μετά το 2025»

 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ «Να δώσουμε μάχη στην Ευρώπη για την απασχόληση και τα εργασιακά δικαιώματα»

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics